MUDr. Jitka Chalánková

TOP09

Kontakt

MUDr. Jitka Chalánková
Mobil: +420 736 488 888.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Krajská kancelář TOP 09
Kateřinská 11
779 00 Olomouc

Prohlášení Pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči

Při Českomoravské psychologické společnosti, která představuje největší společnost psychologů České republiky, byla v září 2014 založena Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči. Pracovní skupina vznikla jako reakce na současné nepřehledné dění v oblasti náhradní rodinné péče (dále NRP), ze kterého se postupně vytrácí odbornost, psychologická hlediska a zájem ohrožených dětí. Je alarmující, že rozhodující roli mnohdy přebírají ambiciózní jedinci a organizace bez potřebného psychologického vzdělání a erudice v oblasti NRP. V současnosti má Pracovní skupina pro NRP cca 40 členů z řad psychologů ze všech krajů ČR, kteří se zabývají tématikou NRP: výzkumem, posuzováním žadatelů a dětí, vedením příprav, poradenstvím, terapií, doprovázením, vzděláváním, supervizí, metodickým vedením atd. Navazuje na výzkumy a práci světově uznávaného psychologa prof. Matějčka i na soudobé odborné poznatky.

Přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly prosazeny nové trendy v oblasti NRP nekriticky přejaté ze zahraničí. Aktuálně postrádáme komplexní, odborný a zkušenostmi podložený přístup.

Požadujeme:

- účast zástupců Pracovní skupiny pro NRP na přípravě všech odborných

materiálů v oblasti NRP vč. příslušné legislativy – připomínkové místo,

- akreditaci všech organizací zabývajících se NRP vč. standardů kvality,

- akreditaci programů příprav pro žadatele o NRP vč. akreditace lektorů,

- standardizaci metodiky psychologického posuzování rodin žadatelů o NRP,

- vznik systému vzdělávání odborníků v oblasti NRP vč. zajištění supervize.

Jsme připraveni aktivně spolupracovat při realizaci výše uvedených bodů. Současně jsme přesvědčeni, že námi navržené kroky povedou k řešení naléhavých problémů náhradní rodinné péče v zájmu ohrožených dětí i náhradních rodin v ČR.

V Praze, 21. 1. 2015