Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tiskové prohlášení Jitky Chalánkové

Dnes jsem se rozhodla, po zralé úvaze a též vzhledem k posledním rozhodnutím Výkonného výboru, vystoupit z politické strany TOP 09.

Strana TOP 09, kterou jsem pomáhala založit a kterou jsem po dvě volební období v letech 2010 až 2017 reprezentovala jako poslankyně Parlamentu České republiky, definitivně ztratila moji důvěru.

Nemohu a nechci setrvávat ve straně, která absolutně opustila ideály konzervativní strany, ideály, ze kterých vyrostla a na nichž stojí evropská civilizace.  Ve straně, která se postoji svých současných čelních představitelů vysmívá těmto hodnotám a která nerespektuje názory a usnesení členské základny.

Nemohu a nechci dělat ústupky, které by mohly zpochybnit mou názorovou ukotvenost.

Konzervativní strana nemůže zpochybňovat pojmy jako jsou rodina, vlast, řád, základní lidská práva.

Považuji současné směrování strany TOP 09 za sebezničující.

Politiku neopouštím, umlčet se nenechám. Ideály, ve které věřím a které považuji za zásadní, budu veřejně prosazovat i nadále mimo politickou stranu TOP 09.

Jsem pevně rozhodnuta kandidovat jako nezávislá v podzimních senátních volbách. O podporu požádám občany.

Jitka Chalánková