Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pozvánka na sobotní akci- Reguiem za Jana Palacha

Vážení a milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

přijměte, prosím, pozvání na Requiem, které budu jako probošt Kapituly Všech svatých na Hradě pražském sloužit v Týnském chrámu v úmrtní den Jana Palacha 19. 1. 2019 v 18.00 hod. Bylo by dobře, kdyby účast kléru i věřících byla početná. Jedná se totiž o vyjádření postoje katolické církve k postavě Jana Palacha, ale i ke složité současné situaci.

Protože impulz k této akci přišel nedávno, je organizována na poslední chvíli. Je nasnadě, že s účastí v sobotu večer budou pro vás spojeny veliké těžkosti. Prosím tedy, abyste v případě, že nebudete moci přijet, při Vašich obvyklých bohoslužbách v daný čas explicite oznámili věřícím, že se spojujete v jednotě Eucharistického stolu s bohoslužbou v Týnském chrámu. Prosím rovněž, abyste k účasti na requiem v Týnu věřící, zvláště mladé, vyzvali. Bylo by dobré připomenout poslední projev kardinála Josefa Berana a také to, že tehdejší pražský arcibiskup František Tomášek osobně položil věnec k Palachově rakvi a požehnal ji.

Podle svého uvážení informujte o této akci i širokou sekulární společnost.

Děkuji Vám za pozornost a podporu a budu rád, když se 19. 1. s Vámi setkám.

S bratrským pozdravením pokoje

Petr Piťha