Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Stenoprotokol mého vystoupení v Senátu k tématu zdanění církevních restitucí

Senátorka Jitka Chalánková:  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu mluvit jen krátce, zaznělo již mnoho, byla to velice zásadní vystoupení. Chtěla bych říci, že zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi by se přesněji měl jmenovat zákon o zmírnění majetkových křivd způsobených komunistickým režimem. Součástí je také, postupně během 17 let, zrušení financování platů duchovních, což je součástí tohoto zákona, a tím fakticky dokonané odluce církví od státu.

Tento krok je pro církve podle mého názoru poměrně velmi riskantní, nicméně je součástí tohoto zákona a těch smluv, které jsou mezi státem a církvemi uzavřeny. Možná tady málo zaznělo také, že obce již dlouhá léta čekaly na tento zákon, protože pozemky kolem obcí byly blokovány, nebylo možné je využívat k různým směnám pozemků a k vytvoření pozemkových úprav.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi má jednu zásadní vlastnost, protože se dokázalo, že všech 17 církví, které jsou součástí tohoto zákona, těchto smluv, se dokázalo dohodnout, to se od revoluce, tedy od převratu v roce 1989 stalo po dlouhé době, všechny církve všech denominací se dokázaly dohodnout, takže to je velmi výjimečná situace. Nebezpečí současného návrhu na zdanění těchto náhrad za nevydaný majetek tkví mimo jiné v tom, že mohou následovat také další projevy pošlapávání právního státu a ústavního pořádku taky v jiných oblastech, takže zde neprojednáváme pouze sólo tento jeden návrh, ale může se stát, že budou následovat další a další příklady pošlapávání právního státu. Církve nepochybně přežijí jak tento, tak také další útoky, kterých jsme denně svědky. Připojuji se k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu na zdanění náhrad za nevydaný majetek, rovněž mi dovolte, abych zde tlumočila vzkaz. Konzervativní strana rovněž žádá zamítnutí tohoto návrhu na zdanění náhrad za nevydaný majetek. Já tento návrh zde tlumočím. Děkuji vám za pozornost.