Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Konzervativní strana odsuzuje záměrné manipulování a dezinformování občanů České republiky ze strany Úřadu vlády ČR v otázce tzv. Istanbulské úmluvy. To se děje tím, že byl při revizi českého překladu dokumentu výraz „genderově podmíněné násilí“ nahrazen souslovím „násilí na základě pohlaví“.

Tiskové prohlášení:

Lež jako nástroj prosazování Istanbulské úmluvy

Konzervativní strana odsuzuje záměrné manipulování a dezinformování občanů České republiky, zejména pak členů obou komor Parlamentu ČR, tedy senátorek, poslankyň, senátorů a poslanců, ze strany Úřadu vlády ČR v otázce Úmluvy Rady Evropy o prevenci proti násilí a domácímu násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). To se děje tím, že byl při revizi českého překladu dokumentu výraz „genderově podmíněné násilí“ nahrazen souslovím „násilí na základě pohlaví“. Došlo tak k radikální změně smyslu celého textu. Zásadní význam této manipulace přitom může být doceněn až s uvědoměním, že právně závazná by v případě ratifikace nebyla česká verze textu, ale verze cizojazyčná (úředními jazyky Rady Evropy jsou angličtina a francouzština).

Konzervativní strana se dále odkazuje na prohlášení „Je třeba odmítnout Istanbulskou úmluvu“ ze 7. května 2018 a „Istanbulská úmluva, ideologie gender a lidská přirozenost“ z 11. března 2019.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

7. srpna 2019 t