Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vyhráli jsme! Norsko prohrálo u Evropského soudu pro lidská práva v případu paní Strand Lobben, které ukradla dítě norská sociální služba Barnevern

Anotace rozhodnutí soudu v češtině:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184421%22]}

Celý rozsudek:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22\%22CASE%20OF%20STRAND%20LOBBEN%20AND%20OTHERS%20v.%20NORWAY\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-195909%22]}

Za chybný systém Barnevern je zodpovědné Norsko jako stát před svými občany i před mezinárodním společenstvím. Hodně lidí nechtělo mé varování slyšet. Ale děkuji těm, kteří pochopili a pomohli. Boj evidentně nekončí.