Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tisková zpráva a otevřený dopis senátorky Jitky Chalánkové premiérovi Andreji Babišovi ve věci Istanbulské úmluvy

Tisková zpráva

Senátorka Jitka Chalánková v otevřeném dopise: Premiér Babiš by měl vysvětlit konkrétní dopady Istanbulské úmluvy na život a právo v České republice

8. září 2020: Se seznamem konkrétních dotazů na dopady případného přijetí Istanbulské úmluvy se otevřeným dopisem obrátila na premiéra Andreje Babiše senátorka Jitka Chalánková. Po premiérovi žádá například úplný přehled věcných rozporů mezi ústavním pořádkem a zákony České republiky a tzv. Istanbulskou úmluvou, úplný přehled zákonodárných opatření, jejichž přijetí by si případná ratifikace Úmluvy vyžádala, a také úplný přehled dalších nezbytných opatření na úrovni orgánů státní správy a samosprávy. V dopise se ptá také na úplný přehled genderů ve smyslu definice obsažené v  Istanbulské úmluvě (čl. 3 písm. c) sociálně ustanovených rolí, chování, jednání a vlastností, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže, relevantních pro Českou republiku.

Chalánková dopisem reaguje na nedávnou senátní debatu o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025 a současně v návaznosti na pokračující veřejnou debatu o přínosech nebo naopak škodlivosti případného přijetí tzv. Istanbulské úmluvy.

„Již během debat na půdě Senátu jsem si dovolila v návrhu usnesení naformulovat zcela konkrétní dotazy, protože jsem přesvědčena, že veřejnost by měla dostat jasnou a srozumitelnou informaci, co přesně by přijetí pravidel Istanbulské úmluvy pro Českou republiku znamenalo. Přestože nám, jako senátorům, byl předložen podkladový materiál připravený Úřadem vlády, odpovědi na své otázky jsem v něm přes veškerou snahu nenašla,“ připomíná v dopise Chalánková.

„Hlavním argumentem podporovatelů přijetí Úmluvy je nutnost zlepšit postavení a ochranu žen, současně ale zaznívají ubezpečení, že prakticky nebude Istanbulská úmluva vyžadovat větší zásahy do českého právního řádu, protože ten již vysoký standard ochrany práv zahrnuje. Tyto argumenty jsou zjevně v kontradikci.   Věřím proto, že premiér využije tuto příležitost a sporné otázky vyjasní,“ zdůrazňuje dále Chalánková.

Podrobná znalost zcela konkrétních dopadů přijetí Úmluvy bude podle ní předpokladem pro zodpovědné rozhodování zákonodárců, jejichž souhlas je podle článku 49 Ústavy nutnou podmínkou pro ratifikaci Istanbulské úmluvy Českou republikou.