Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ústavní soud se vyslovil proti uznávání zahraničních adopcí dětí stejnopohlavními páry. Rozhodnutí vítám.

https://www.ods.cz/clanek/20429-ustavni-soud-se-vyslovil-proti-uznavani-zahranicnich-adopci-deti-stejnopohlavnimi-pary-rozhodnuti-vitam


TISKOVÁ ZPRÁVA

Jitka Chalánková: Ústavní soud se vyslovil proti uznávání zahraničních adopcí dětí stejnopohlavními páry. Rozhodnutí vítám.

Praha, 12. ledna: Ústavní soud v tomto týdnu odmítnul možnost uznávat zahraniční osvojení dětí stejnopohlavními páry. Podle soudu není možné, aby zahraniční právní úprava byla zneužívána k obcházení českých zákonů, které adopce dětí umožňují pouze manželským párům. Senátorka Jitka Chalánková rozhodnutí vítá a považuje ho v právním státě za jediné možné. 

„Ústavní soud zcela správně upozornil, že otázku rodinných vztahů má řešit domácí právo na základě společenské diskuze a nelze ho nahrazovat zahraniční úpravou. Disentní stanovisko soudců Šimáčkové, Šimíčka a Šámala, podle kterého by měla česká justice respektovat faktické rodinné vztahy považuji za zcela nepřijatelné. Takový postoj by do budoucna otevřel dveře k tomu, aby české soudy mohly posvětit i jiné formy vztahů, které české právo nezná nebo je dokonce trestá, včetně například uznávání mnohoženství či sňatků s nezletilými dívkami v muslimských rodinách,“ uvedla Chalánková.

Podle ní se situace může změnit, pokud zákonodárci změní definici manželství na svazek dvou osob a otevřou možnost k automatickým přiadopcím dětí jednoho z partnerů.

„Pro mě je taková změna nepřijatelná, protože předpokládá, že ze života dítěte je vyřazen jeden z biologických rodičů. Je třeba připomenout, že stejnopohlavní páry neadoptují pouze děti opuštěné, ale využívají často cestu tzv. náhradního mateřství. Tuto praxi považuji za morálně nepřijatelnou, protože s sebou nese riziko obchodování s lidmi vzhledem k tomu, že se k němu upisují především ženy ze sociálně slabého prostředí. A odmítám ji především z pohledu mezinárodně garantovaných práv dětí.“  

Ústavní soud řešil případ registrovaných partnerů, Čecha a občana Trinidadu a Tobaga žijících v USA, kde si osvojili dvě dětí s americkým občanstvím.