Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tisková zpráva k tisku 277 právo na hotovost

Tisková zpráva k senátnímu návrhu zákona (senátní tisk č. 277), kterým se do Listiny základních práv a svobod zakotvuje ústavní právo používat v platebním styku hotovost

Senátoři Jitka Chalánková, Daniela Kovářová a Michal Canov na včerejší schůzi Ústavně právního výboru podpořili návrh na zakotvení práva na hotovost do naší ústavy. Zároveň se tímto obracejí na své ostatní kolegy, aby udělali totéž a podpořili tento návrhu na schůzi pléna Senátu dne 15. února 2023.

Shodujeme se v tom, že ústava nemá být zaplevelována dalšími a dalšími nároky jednotlivých zájmových skupin.

Jsme ale přesvědčeni, že právo na hotovost je jednak jedním z klíčových práv, kterým mohou lidé naplňovat svou svobodu smlouvy a dobrovolných a užitečných obchodních vztahů a kontraktů. Zároveň vidíme v každodenní realitě postupné kroky vedoucí k omezování tohoto práva, a to nejen formou obecných zákonů, ale i podzákonných norem a firemních předpisů. Zavedení práva na hotovost do ústavy je tak jediným způsobem, jak zabránit postupné erozi, oklešťování, a nakonec likvidaci práva platit hotovostí včetně s tím souvisejícího práva na soukromí a svobody uzavírat smlouvy libovolnou formou. Byl by to jeden z mála kroků, kterým se práva jedince ochraňují, a ne neustále zpochybňují a omezují.

Senátoři Jitka Chalánková, Daniela Kovářová a Michal Canov