Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tisková zpráva z kulatého stolu Dopad nových médií a komunikačních sítí na děti a mládež

Tisková zpráva z kulatého stolu Dopad nových médií a komunikačních sítí na děti a mládež

Komunikační technologie výrazně změnily náš život. Nabízejí nám podněty a informace, ale současně nás ovlivňují a říkají nám, co si máme myslet a jak se máme chovat. Technologie jsou jako oheň: je to dobrý sluha, a zlý pán.

A co teprve děti. Těm podle seriózních průzkumů hodiny online způsobují úzkosti, nespavost, frustraci a snižují jim IQ. 

Co s negativním vlivem médií a sociálních sítí na děti a mládež? O tom jsme dnes debatovali v Senátě Parlamentu ČR na „kulatém stole“ nazvaném Dopad nových médií a komunikačních sítí na děti a mládež, který pořádal Podvýbor pod rodinu. Čtyři desítky odborníků analyzovaly problematiku komunikačních technologií a hledaly doporučení, jak dnešní alarmující stav zlepšit. V průběhu celodenní diskuse, kterou moderovala senátorka Daniela Kovářová, vystoupili senátoři Jitka Chalánková a Bohuslav Procházka, neurolog Martin Stránský, psychologové Alicja Leix, Ludmila Čírtková a Oswald Schorm, advokátka Michaela Radoušová a terapeutka Kamila Bobysudová. Do hledání řešení se zapojila i přítomná odborná veřejnost.

K jakým závěrům a doporučením jsme dospěli?

Je zapotřebí:

– vědomá výchova o škodlivosti dopadů sociálních sítích a nových závislostí pro všechny věkové kategorie a všechny rodiče;

– limitace a hlídání online času u dětí a dospívajících;

– úplný zákaz obrazovek pro děti do dvou let;

– podpora všech užitečných offline alternativ;

– proaktivní informovaný přístup škol s omezením telefonů ve školním řádu pod heslem „čas bez telefonu není za trest“.

Přítomní senátoři Daniela Kovářová, Jitka Chalánková a Bohuslav Procházka se shodli na nutnosti otevřít celospolečenskou debatu a vyzvat zodpovědné ústřední výkonné orgány k aktivním krokům.

Z debaty u kulatého stolu bude vydán v brzké době elektronický a tištěný sborník. Zájemci mohou kontaktovat senátorku Danielu Kovářovou