Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Rozhovor PV Večerník 27.9.2018

Paní doktorko, jak se Vám daří ve volební kampani?

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi svým podpisem umožnili kandidovat do Senátu jako NEZÁVISLÉ kandidátce. Velmi si toho vážím. Denně se setkávám se spoustou lidí ve městech i na vesnicích. Jejich názory mi dodávají sil, je v nich moudrost, která opravdu posiluje. Tak věřím, že mi ve volbách do Senátu dají svůj hlas.

                                                                                                                                                                                                                     

A kampaně ostatních kandidátů za politické strany?

Předkládám občanům své vize a plány, cíle, které chci v Senátu hájit.

Problémem politických stran je v současnosti opravdu krize hodnot, která se ze strachu z možného volebního neúspěchu projevuje většími či menšími ústupky. Jenže zlu, které se na nás valí, nelze ustupovat, se zlem nejde vyjednávat. Není neutrální prostor. 

 

Je situace opravdu tak vážná?

Nepochybně ano. Co mne naplňuje nadějí je to, že lidé opravdu velmi vnímají, co jim chci sdělit.  18. září 2018 mne přijel do Prostějova osobně podpořit pan profesor PhDr. Petr Piťha, bývalý ministr školství. A s ním paní Ing. Hana Lipovská, ekonomka Masarykovy univerzity. Jejich přednášky jsou k dispozici na mých stránkách www.chalankova.cz

 

O čem hovořili?

Vysvětlili souvislost otázky migrace z islámských zemí s krizí rodiny jako takové v celé Evropě. Migrace je jen důsledkem nevšímavosti ke krizi hodnot. Mnohem větší nepřítel nahlodává samotnou podstatu evropské civilizace. Jsou to nesmysly, nad kterými většina lidí mávne rukou. Mají svých starostí dost, to je jasné. Jenže krok za krokem dochází k útoku na svobodu jednotlivce, na základní lidská práva- tedy práva na život a práva na výchovu vlastních dětí.

 

Ukázala jste to i v případě boje za navrácení českých chlapců Michalákových, odebraných bez odůvodnění norskou službou Barnevern a rozdělených do dvou norských pěstounských rodin.

Ano, je to část toho, co ohrožuje samotné základy našeho žití. Případů je víc, pomáhám více rodinám. Právě v těchto dnech čteme, že součástí mašinérie Barnevernu byl prokazatelný pedofil. Jde o systémové zlo. Občané v našem kraji tomu velmi přesně rozumí, jsem jim za to velmi vděčná.

 

A jak se takové metody dostanou do společnosti?

U nás se nyní velmi aktuálně musíme věnovat podlé snaze schválit v Parlamentu tzv. Istanbulskou úmluvu o potírání domácího, tzv. genderově podmíněného násilí.Podlost je v tom, že se takové Úmluvy tváří jako boj za dobro. Že jde o podvod se dočteme až v důvodové zprávě. Jde o prosazení naprosto zvrácených postupů, jejichž základem je presumpce viny. A kdo se odmítne podrobit diktátu např. sexuální výchovy malých dětí, kdy se budou moci rozhodovat, zda se cítí býti spíše chlapcem nebo dívkou , tak bude podroben sankcím. A to je jen jeden z mnoha příkladů. Nad zavedením a plněním těchto nesmyslů v jednotlivých zemích bude dohlížet zvláštní Výbor( deset žen z deseti členů) ve spolupráci s určenými nevládními organizacemi.                                                                                                                                                                                             Více v přednášce pana profesora Petra Piťhy a paní Ing. Hany Lipovské. Zdá se Vám to absurdní?

Ne, je to cílená a promyšlená strategie- rozbití rodiny založené na svazku muže a ženy a ohrožení samotné podstaty lidství.

 

A jak se můžeme bránit?

Každý na svém místě, ale opravdu silně a odvážně. Znovu opakuji, že setkávání s občany mne dnes a denně naplňuje optimismem. Nesmíme to vzdát.  Rodiče by se měli velmi pečlivě zajímat o to, jaké jsou náplně vzdělávacích procesů ve školách. Všichni občané mají právo vědět, kdo a jak platí které nevládní organizace.

Jistě, jsou nevládní organizace velmi potřebné, např. pečující o nemocné. Nebo spolky dobrovolných hasičů. O těch není řeč. Ale každý občan se může zajímat o činnost a financování nevládních organizací, které prosazují- a to velmi agresivně a za pomoci některých médií- tyto zvrácené nesmysly. A jde v nemalé míře i o tzv. norské fondy, ale i evropské fondy a státní rozpočet České republiky. Občané si tak sami ze svých daní platí ty, kteří jim chtějí škodit. To nesmíme dovolit.